คุณไพศาล เจนดง

คุณไพศาล เจนดงคุณไพศาล เจนดง
คุณไพศาล เจนดง เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของตนที่เป็นคนดื่มเหล้าทุกวันติดต่อกันมานานกว่า 9 ปี และเมื่อได้เข้าวัดพระธรรมกาย ชีวิตจะพลิกผันอย่างไรติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

D-Star