น้ำมาก ยากนาน

น้ำมาก ยากนานน้ำมาก ยากนาน
เมื่อโลกเปลี่ยน เราจะรับมือกับภัยเหล่านี้อย่างไร รับฟังข้อคิดดีๆ วิธีการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและการรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างถูกวิธีได้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ข้อคิด รอบตัว