พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 17

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 17พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 17
เช้าวันที่เจ็ดสุนันทสารถี ได้เข้ามาขออภัยโทษต่อพระนางจันทราเทวีและได้อุ้มพระเตมีย์ออกไปขึ้นราชรถ เมื่อราชรถนั้นได้ผ่านประตูวัง จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน