พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 18

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 18พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 18
พระเตมีย์ทรงดำริว่า ก่อนตนจะออกบวชควรจะแต่งกายใหม่ที่เหมาะสม ในขณะนั้นเอง วิมานของท้าวสักกเทวราชได้เกิดร้อนขึ้น ท่านจึงตรวจดูว่า เพราะเหตุอะไรหนอ ก็ทรงเห็นเหตุทั้งหมด จึงมีรับสั่งให้พระวิสสุกรรมเทพบุตรไปมอบเครื่องประดับทิพย์แก่พระเตมีย์ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน