พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 19

พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 19พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี ตอนที่ 19
พระโพธิสัตว์เตมียกุมาร ได้ตรัสพระคาถาบูชาคุณของมิตร 10 คาถาให้แก่สุนันทสารถีฟัง เมื่อสุนันทสารถีฟังจบเขาจะทำอย่างไรต่อกับพระโพธิสัตว์เตมียกุมาร ติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน