วัดพุทธสตอกโฮล์ม ตอนที่ 2

วัดพุทธสตอกโฮล์ม ตอนที่ 2วัดพุทธสตอกโฮล์ม ตอนที่ 2
สัมภาษณ์เหล่ากัลยาณมิตรนักสร้างบารมี วัดพุทธสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ถึงเรื่องราวความประทับใจที่ได้ร่วมสั่งสมบารมีกับหมู่คณะ ณ ต่างแดน และตามไปเที่ยวสถานที่สำคัญๆ ในประเทศสวีเดน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DMC variety