วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำวัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่ ตามตำนานเล่าว่าเดิมเป็นที่อยู่ของยักษ์สองตนชื่อ ปู่แสะและย่าแสะ ต่อมายักษ์ทั้งสองได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า และได้นำไปฝังไว้สถูป LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม