วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2554

วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2554วันอาทิตย์ที่ 9 ต.ค. 2554
นั่งหลับตาเบา พอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่ายกาย ให้รู้สึกสบาย ทำใจให้เบิกบาน ให้แช่มชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ให้ปลด ให้ปล่อย ให้วางใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย