โรงเรียนวัดจอมแจ้ง

โรงเรียนวัดจอมแจ้งโรงเรียนวัดจอมแจ้ง
สัมภาษณ์ ผ.อ.ยุทธนา จันโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง จ.อุตรดิตถ์ และคณะครูผู้ประสานงงานโครงการเด็กดี V-Star ถึงประวัติโรงเรียน หน้าที่ ภารกิจ เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมและฟื้นฟูศีลธรรมโลก LINE it!
 
Video


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2