GL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

GL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าGL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า LINE it!
 
Video


Home

Video

DOU for you