ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
ทันโลกทันธรรม ตอน ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน KPI ตัวชี้วัดหลักแห่งประสิทธิผล คือตัวชี้วัดผลงานหลัก ที่แสดงว่าเป้าหมายหลักประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว LINE it!
 
Video


Home

Video

ทันโลกทันธรรม