ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
กิจกรรมครบรอบ 10 ปี ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา ไปติดตามบรรยากาศและร่วมอนุโมทนาบุญกับเหล่าคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมใจพลิกฟื้นพื้นดินแห่งนี้ที่เคยเป็นไร่มันสำปะหลังสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนให้เป็นคนดี LINE it!
 
Video


Home

Video

DMC variety