สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ

สัมมาทิฏฐิ 10 ประการสัมมาทิฏฐิ 10 ประการ
สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ การสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน โดย พระศุภโชค สุลคฺโค ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี จะมีหลักปฏิบัติเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไร ติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

นานาเทศนา