วัดคุณหญิงส้มจีน

วัดคุณหญิงส้มจีนวัดคุณหญิงส้มจีน
วัดคุณหญิงส้มจีน อยู่ฝั่งตะวันออกของคลอง 1 จ.ปทุมธานี ภายในอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานปรางมารวิชัย ผนังด้านหลังเขียนเป็นซุ้มเรือนแก้วและมีพระวิมาร มีภาพพระพุทธองค์แสดงธรรมโปรดพระสาวก LINE it!
 
Video


Home

Video

ไปวัดไปวา