พฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อม

พฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อมพฤติกรรมที่ชักนำให้เสื่อม
ในกรุงสาวัตถี มีกุดุงทีผู้มั่งคั่ง ท่านหนึ่งได้ให้ชาวชนบทยืมทรัพย์สมบัติไปทำธุรกิจ ต่อมาท่านได้เสียชีวิตลง ภรรยาจึงดูแลกิจการแทนและเป็นเจ้าหนี้คอยติดตามลูกหนี้ที่ยืมเงินไป และได้ให้ลูกชายไปตามทวงหนี้ลูกหนี้รายหนึ่ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ธรรมะเพื่อประชาชน