คณกโมคคัลลานสูตร

คณกโมคคัลลานสูตรคณกโมคคัลลานสูตร
คณกโมคคัลลานสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยการฝึกคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต วิทยากรพิเศษประจำภาคพื้นยุโรปและเอเชีย LINE it!
 
Video


Home

Video

นานาเทศนา