ในวิกฤติมีโอกาส

ในวิกฤติมีโอกาสในวิกฤติมีโอกาส
ในวิกฤติย่อมมีโอกาส ขอเพียงแต่ว่าเรามองบวกให้เป็น ใช้สติปัญญาและใช้ความพยายามให้เพียงพอ เราก็จะคว้าโอกาสนั้นมาได้ แต่จะคว้าอย่างไร เชิญติดตามข้อคิดดีดีทั้งทางโลกและทางธรรมได้เลยครับ LINE it!
 
Video


Home

Video

ทันโลกทันธรรม