SVG จ.หนองบัวลำภู

SVG จ.หนองบัวลำภูSVG จ.หนองบัวลำภู
แขกรับเชิญวันนี้เป็น พี่ทีมงาน SVG จ.หนองบัวลำภู ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในการทำหน้าที่ในพื้นที่และติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวการฟื้นฟูศีลธรรมโลกในงาน วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 6 LINE it!
 
Video


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2