มอบของช่วยน้ำท่วม กทม. นนทบุรี ปทุมธานี

มอบของช่วยน้ำท่วม กทม. นนทบุรี ปทุมธานีมอบของช่วยน้ำท่วม กทม. นนทบุรี ปทุมธานี
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้จัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี และปทุมธานี LINE it!
 
Video


Home

Video

New News