รู้ทันโรคหลังน้ำท่วม

รู้ทันโรคหลังน้ำท่วมรู้ทันโรคหลังน้ำท่วม
สถานการณ์น้ำในครั้งนี้ค่อนข้างรุนแรงทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะฉนั้นการระมัดระวังโรคระบาดจะต้องเพิ่มขีดความระมัดระวังโรคอย่างเต็มรูปแบบ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม