คิด พูด และทำอย่างผู้ชนะ

คิด พูด และทำอย่างผู้ชนะคิด พูด และทำอย่างผู้ชนะ
มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนแล้วอยากให้ตนเองชนะ ไม่ได้อยากเป็นผู้แพ้ แต่จะเป็นผู้ชนะได้อย่างไรต้องเริ่มตั้งแต่ เราจะปรับโหมดความคิดของเราอย่างไรให้ตรงกับความคิดของผู้ชนะ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม