สถานการณ์โลกปัจจุบัน

สถานการณ์โลกปัจจุบันสถานการณ์โลกปัจจุบัน
ปี ค.ศ.2012 ปีแห่งการสิ้นโลก หรือปีแห่งการเริ่มต้นยุคใหม่ มนุษยชาติจะดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้อย่างไร ติดตามได้ในรายการนานาเทศนาวันนี้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา