โอวาทปีใหม่ พ.ศ.2555

โอวาทปีใหม่ พ.ศ.2555โอวาทปีใหม่ พ.ศ.2555
โอวาทปีใหม่ พ.ศ.2555 โดย พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ, พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ, พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธัมมวิปุโล, พระครูธรรมอารักษ์ ญาณารักโข ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เชิญติดตามรับชมได้เลยครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา