1 ใน 68 คณะ ประธานกองผ้าป่าธรรมชัย

1 ใน 68 คณะ ประธานกองผ้าป่าธรรมชัย1 ใน 68 คณะ ประธานกองผ้าป่าธรรมชัย
ติดตามเรื่องราวของเหล่าประธาน 1 ใน 68 คณะ ผ้าป่าธรรมชัย ถึงแม้จะมาต่างที่กันแต่หัวใจนั้นเป็นหนึ่งเดียวที่จะร่วมกันเป็นประธานผ้าป่าธรรมชัย เพื่อทำภารกิจของคุณครูไม่ใหญ่ให้สำเร็จ เรื่องราวจะมีความประทับใจอย่างไร ติดตามรับชมได้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สู้ต่อไป