คุณอารีย์ พึ่งครบุรี

คุณอารีย์ พึ่งครบุรีคุณอารีย์ พึ่งครบุรี
ความยากจนเป็นสิ่งที่หลานคนไม่อยากเจอ เพราะนั่นแสดงถึงความขัดสน ต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก คุณอารีย์ พึ่งครบุรี ก็เช่นกัน เรื่องราวการสู้ชีวิตด้วยบุญของเธอนั้นจะเป็นอย่างไร ติดตามรับชมได้ครับ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

D-Star