โอวาทปีใหม่ 2555

โอวาทปีใหม่ 2555โอวาทปีใหม่ 2555
ปีใหม่นี้ DOU ก็มีธรรมมะดีๆ โดยได้รับความเมตตา จาก พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ เราไปรับฟังโอวาทดีๆกันเลยค่ะ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DOU for you