ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านเลโค๊ะและโรงเรียนโสตศึกษา

ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านเลโค๊ะและโรงเรียนโสตศึกษาตัวแทนจากโรงเรียนบ้านเลโค๊ะและโรงเรียนโสตศึกษา
สัมภาษณ์คุณครูบ้านเลโค๊ะ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกับตัวแทนเด็กดี V-Star จากโรงเรียนบ้านเลโค๊ะ และโรงเรียนโสตศึกษาเรื่องราวจะมีความประทับใจอย่างไร ติดตามรับชมได้ค่ะ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

สู้ต่อไป