ความสำคัญของสมอง

ความสำคัญของสมองความสำคัญของสมอง
สมองถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย ถ้าการทางแพทย์นั้นถือว่า ถ้าหัวใจหยุดเต้นหรือสมองถูกทำงานก็จะถือว่าบุคคลนั้นเสียชีวิตแล้ว เพราะว่ามีความสำคัญอย่างนี้นี่เอง เราจึงมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมองกัน ว่ามีความจริงอะไรบ้างที่ทำให้เรา สามารถจะใช้งานสมองได้อย่างเต็มที่ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม