4 ช่วงเวลาการพัฒนานิสัย 2

4 ช่วงเวลาการพัฒนานิสัย 24 ช่วงเวลาการพัฒนานิสัย 2
4 ช่วงเวลาการพัฒนานิสัย 2 การฟังธรรมตามกลา การสนทนาธรรมตามกาล การแสดงธรรมตามกาล และการปฏิบัติธรรมตามกาล วันนี้เราจะมาดูความเคารพในธรรมเมื่อต้องนำมาปฏิบัติจริงๆแล้วนั้นจะต้องทำอย่างไร LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา