การสร้างรากฐานครอบครัว

การสร้างรากฐานครอบครัวการสร้างรากฐานครอบครัว
คนเรานั้นถ้าหัวใจไม่ทำงานก้ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วครอบครัวก็เช่นเดียวกันถ้าหัวใจของครอบครัวไม่ทำงานก้ได้ชื่อว่าตายจากครอบครัวเดียวกันไปแล้วเช่นกัน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DOU for you