4 ช่วงเวลาการพัฒนานิสัย 3

4 ช่วงเวลาการพัฒนานิสัย 34 ช่วงเวลาการพัฒนานิสัย 3
4 เวลาเพื่อพัฒนานิสัย ประกอบด้วยการฟังธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาล การแสดงธรรมตามกาล และการปฏิบัติธรรมตามกาล กาลทั้ง4 เหล่านี้ล้วนแต่มีความสำคัญต่อมนุษย์ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา