ตักบาตรพระ 12,600 รูป ที่สะพานใหม่

ตักบาตรพระ 12,600 รูป ที่สะพานใหม่ตักบาตรพระ 12,600 รูป ที่สะพานใหม่
จากการเตรียมงานนานนับเดือน วันนี้ก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยที่จะได้สร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีตักบาตรพระ 113,000 รูป ทั่วกรุงเทพมหานครฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1,000,000 รูป ภายในเดือนมีนาคมนี้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News