ตักบาตรพระ 12,600 รูปที่แยกเกษตร-รัชโยธิน

ตักบาตรพระ 12,600 รูปที่แยกเกษตร-รัชโยธินตักบาตรพระ 12,600 รูปที่แยกเกษตร-รัชโยธิน
วันนี้ทีมข่าว new news มาอยู่บริเวณถนนพหลโยธินระหว่างแยกเกษตรศาสตร์ถึงหน้าแยกเมเจอร์รัชโยธิน ซึ่งในวันนี้ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป เป็นมหากุศลเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News