นาวาชีวิต

นาวาชีวิตนาวาชีวิต
ผู้มีปัญญากล่าวว่าในนาวาชีวิตหนึ่งมีเรื่องโศกเศร้าร้อยพันเสากระโดงเรือบางๆยังสามารถบดบังความงดงามของผืนน้ำและท้องฟ้า LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

Gleaming with Buddhism