ตักบาตร 10,000 รูป ลำปาง

ตักบาตร 10,000 รูป ลำปางตักบาตร 10,000 รูป ลำปาง
จังหวัดลำปางนับเป็นจังหวัดแรกที่จัดตักบาตรพระ 1,000 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปตาม โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News