มอบของภาคใต้ จ.ปัตตานี

มอบของภาคใต้ จ.ปัตตานีมอบของภาคใต้ จ.ปัตตานี
ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากดครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ในแต่ละครั้งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อพุทธบุตรและประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางมูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนส่งสิ่งของเหล่านี้โดยตรงไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือในทุกๆ เดือน LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News