PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว

PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัวPD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว
นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาต่างๆของ DOU รวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย วันนี้พระทวีศักดิ์ กิตฺติรกโข ท่านจะมาแนะนำวิชา PD001 การสร้างความสามัคคีในครอบครัว LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

DOU for you