วีรบุรุษกองทัพธรรม ตอนที่ 1

วีรบุรุษกองทัพธรรม ตอนที่ 1วีรบุรุษกองทัพธรรม ตอนที่ 1
พระเอกพล สุขปาโล พระพี่เลี้ยงโครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน จ.เลยและ พระจิรายุ อาทิจฺจเตโช พระพี่เลี้ยงโครงการมัชฌิมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ผู้ออกแบบชีวิต