ตักบาตรพระ 30,000 รูป เยาวราช

ตักบาตรพระ 30,000 รูป เยาวราชตักบาตรพระ 30,000 รูป เยาวราช
วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาสร้างบุญใหญ่ ให้กับตนเองและสร้างประวัติศาสตร์อันงดงามให้กับพระพุทธศาสนาในพิธีตักบาตร 30,000 รูป ครั้งแรกของโลก ณ ใจกลางย่านเศรษฐกิจแหง่นี้ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

New News