โรงเรียนขจรทรัพย์

โรงเรียนขจรทรัพย์โรงเรียนขจรทรัพย์
โรงเรียนขจรทรัพย์ จ.ปทุมธานี สัมภาษณ์คุณครูผู้นำบุญ มีใจอยากจะให้ลูกศิษย์เรียนรู้และเข้าใจเรื่องของพระพุทธศาสนา ให้ลูกศิษย์ทั้งเก่งและดี คุณครูรัศมี ทัพวงศ์ และคุณครูดวงใจ ภมะราภา LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

เคลียร์คัตชัดเจน season 2