แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิตแผนที่ชีวิต
แผนที่ชีวิต เราจะต้องเห็นความสำคัญของแผ่นที่ก่อน ปกติเราใช้แผ่นที่ในการดูเป้าหมายที่จะไปว่าอยู่ที่ไหนและจะบอกว่าระยะทางจุดที่เราอยู่และที่เราจะไปมันไกลหรือเปล่า LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

ทันโลกทันธรรม