บวชสร้างบารมี เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง

บวชสร้างบารมี เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งบวชสร้างบารมี เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
พระธรรมเทศนา เรื่อง บวชสร้างบารมี เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง โดยพระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์