วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 15 ก.ค. 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  15 ก.ค. 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 15 ก.ค. 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก