พระธรรมเทศนา โดย พระมหาเฉลิม ปัญญาภรโณ

พระธรรมเทศนา โดย พระมหาเฉลิม ปัญญาภรโณพระธรรมเทศนา โดย พระมหาเฉลิม ปัญญาภรโณ
พระธรรมเทศนา โดย พระมหาเฉลิม ปัญญาภรโณ เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดพระธรรมกาย LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์