วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 29 ก.ค. 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  29 ก.ค. 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 29 ก.ค. 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก