วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 สิงหาคม 55

วันอาทิตย์ต้นเดือนที่  5 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 สิงหาคม 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก