วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 ส.ค. 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  12 ส.ค. 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 ส.ค. 55
พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ . 2555 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย