วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 สิงหาคม 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  12 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 สิงหาคม 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก