วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 19 สิงหาคม 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  19 สิงหาคม 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 19 สิงหาคม 55
พิธีรับของที่ระลึก ถวายปัจจัยบูชาธรรม งานบุญวันอาทิตย์ธรรมดาที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีมอบของที่ระลึก