วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 26 ส.ค. 55

วันอาทิตย์ธรรมดาที่  26 ส.ค. 55วันอาทิตย์ธรรมดาที่ 26 ส.ค. 55
พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย งานบุญวันอาทิตย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ . 2555 LINE it!
 
Video


Home

Video

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย